FERIE W PRZEDSZKOLU

Ferie w przedszkolu spędziliśmy bardzo aktywnie. Zabawy ruchowe w sali gimnastycznej to coś, co najbardziej lubimy.

Nie brakowało także zabaw integracyjnych, twórczych i muzycznych. A teraz czas na powrót do przedszkolnej rzeczywistości.