GAZ- SYSTEM DLA EDUKACJI

Samorządowy Zespół Szkół im kard. A. S. Sapiehy w Bobrku w ramach IV edycji programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji” otrzymał darowiznę w wysokości 4.000,00 zł.

Dzięki otrzymanemu wsparciu zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do pracowni fizyczno – chemicznej oraz sprzęt sportowy. Pomoce dydaktyczne posłużą w realizacji zajęć edukacyjnych z fizyki i chemii oraz na dodatkowych zajęciach rozwijający zainteresowania uczniów. Doposażenie szkoły w dodatkowy sprzęt sportowy wpłynie na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego.