GMINNY TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

14 marca w jednostce OSP w Chełmku odbył się gminny finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Konkurs jest adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową, nie tylko członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Turniej  ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności
w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W zmaganiach wzięło udział 43 laureatów etapu szkolnego, reprezentujących wszystkie szkoły gminy Chełmek w trzech grupach:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,
III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

     Na etapie eliminacji pisemnych uczestnicy rozwiązywali test składający się z 28 pytań. Do finału ustnego zakwalifikowali się startujący, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Do etapu powiatowego OTWP awansowali kolejno:

I grupa – Wojciech Pietrzak (SZS w Bobrku), Dominik Puchała(SZS w Bobrku)
oraz Barbara Czerw (SZS nr 1 w Chełmku)

II grupa – Vadim Lisovskyi (SZS- P nr 2 w Chełmku), Gabriel Pawlik (SZS w Bobrku)
oraz Maja Janiszewska (SZS w Gorzowie)

III grupa – Piotr Szostek, Antoni Pająk, Konrad Chodur z OSP w Bobrku.

Gratulujemy laureatom i życzymy sukcesów w zmaganiach na kolejnym szczeblu.