II MIEJSCE KASJANA CICHOCKIEGO W ETAPIE OKRĘGOWYM OLIMPIADY ZDROWIA PCK W KRAKOWIE

W piątek 19.05.2023r. w  Małopolskim Oddziale Okręgowym PCK w Krakowie odbył się etap okręgowy Olimpiady Zdrowia PCK. W konkursie rywalizowało ze sobą 7 uczniów ze szkół podstawowych- zwycięzców etapów rejonowych z całego terenu województwa małopolskiego.

II miejsce w tym konkursie po zaciętej rywalizacji i stracie tylko 1 punktu do zwyciężczyni zajął uczeń VIII klasy  w SZS w Bobrku  Kasjan Cichocki.

Kasjan reprezentował w Krakowie szkołę oraz cały powiat oświęcimski podczas etapu okręgowego olimpiady. Konkurs odbywa się co roku i jest wieloetapowy, obejmuje następujące szczeble: szkolny, rejonowy, okręgowy (wojewódzki) i centralny, czyli finał ogólnopolski.

Etap okręgowy składał się z  testu  konkursowego, w którym  uczestnicy  musieli wykazać się bogatą wiedzą dotyczącą zdrowego stylu życia, a także z przeprowadzonej wcześniej wśród społeczności szkolnej i udokumentowanej akcji prozdrowotnej. Tegoroczna akcja przygotowana pod hasłem „Gdy się zdrowo odżywiamy, pełno energii mamy”  nakierowana była na promocję zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej. W szkole odbyły się m.in. warsztaty dla dzieci na temat piramidy zdrowia, gra apetyczno – strategiczna „Yedzo” ucząca odpowiedniego doboru posiłków do wykonywanej aktywności fizycznej, konkurs wiedzy na temat zdrowego stylu życia, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu dla dzieci ze świetlicy oraz przeprowadzono wywiady z uczniami naszej szkoły, którzy odnoszą sukcesy sportowe. W celu realizacji zaplanowanych wydarzeń nawiązana została współpraca ze SK PCK, świetlicą szkolną oraz ze Szkolnym Kołem Przyrodniczym.

Kasjanie – gratulujemy serdecznie uzyskanego wyniku  i życzymy Ci dalszych sukcesów!!!

                                                                                                                      Opiekun SK PCK

                                                                                                                      Agnieszka Kolasa