KAMPANIA „ZNAMIĘ! ZNAM JE!”

Celem kampanii edukacyjnej „Znamię! Znam je?” jest upowszechnianie wiedzy na temat czerniaków oraz budowanie właściwych prozdrowotnych postaw młodzieży.

Uczniowie naszej szkoły dzięki przeprowadzonym zajęciom mieli możliwość nauki regularnego samobadania skóry, poznania czynników podnoszących ryzyko zachorowania na czerniaka i zasady ochrony przed tym groźnym nowotworem.