KLASYCY POLSKIEJ LITERATURY- MARIA KONOPNICKA 1842-1910

Biblioteka szkolna rozpoczyna cykl KLASYCY POLSKIEJ LITERATURY, w którym przybliżać będzie sylwetki czołowych polskich autorów. Dziś, w 178 rocznicę urodzin wspominamy Marię Konopnicką.

Maria Konopnicka

Urodziła się 23 maja 1842 roku w Królestwie Polskim. Był to czas trudny dla Polaków – czas zaborów gdy istniała namiastka Państwa Polskiego – Kongresówka.

23 maja obchodzimy 178 rocznicę urodzin tej słynnej polskiej poetki i nowelistki okresu realizmu. Maria Konopnicka byłą również krytykiem literackim, publicystką i tłumaczką. Jedną z najwybitniejszych polskich pisarek w historii.

Jej teksty wzbudzały kontrowersje, wywoływały polemiki, bywały ostro krytykowane, a przecież w swoich czasach była Konopnicka szalenie popularna i czytana przez wszystkich. Pisała nie tylko wiersze, lecz i poematy, nowele, szkice, obrazki, teksty publicystyczno- reportażowe, prace krytycznoliterackie. Tłumaczyła. W jej utworach można jednak odnaleźć i śmiałość tematyki, i subtelność analizy psychologicznej, bogactwo oryginalnych form narracyjnych, nowatorstwo i wysoki kunszt pisarski. A wiersze Konopnickiej będące pokłosiem jej pobytu we Włoszech i Francji należą bez wątpienia do najlepszych osiągnięć poezji współczesnej.

Przebijała się do literatury o własnych siłach. Była nie tylko pisarką, lecz i działaczką społeczną. Kosztem wielu wyrzeczeń samotnie wychowywała sześcioro dzieci. Przez wiele lat tułała się po Europie, nie zrywając kontaktów z krajem – w tym czasie była jedną z czołowych organizatorek protestu światowej opinii publicznej przeciw okrucieństwom Prus wobec strajkujących dzieci Wrześni.

Do najsłynniejszych utworów Konopnickiej należą m.in.:

  • O krasnoludkach i sierotce Marysi,
  • Na jagody,
  • Co słonko widziało,
  • Szkolne przygody Pimpusia Sadełko,
  • Nasza szkapa,
  • Mendel Gdański,
  • Stefek Burczymucha.

Najbardziej znany jest chyba jednak wiersz Rota – napisany pod wpływem oburzenia germanizacją w zaborze pruskim. Rota jako pieśń weszła w kanon polskich pieśni patriotycznych. Była konkurentem Mazurka Dąbrowskiego w wyborach na hymn państwowy.

ROTA—> https://www.youtube.com/user/smokmistrzadrade