KONKURS FUNDACJI BANKU PEKAO SA „JESTEŚMY BLISKO”

Miło nam poinformować, że w wyniku współpracy z  Fundacją Banku Pekao SA oraz udziału w konkursie „Jesteśmy blisko”, na terenie  naszej szkoły powstało wspaniałe miejsce spotkań integracyjnych.

W ramach pozyskanych środków finansowych w wysokości 5.000 zł  zrealizowano projekt pn. „Kuchnia polowa”. Dzięki pracy wolontariuszy związanych z naszą społecznością, wybudowano palenisko, a wokół zamontowano 6 ławek parkowych.

         Wolontariuszką Fundacji, która zgłosiła szkołę do projektu  jest  Pani Katarzyna Czyż – Balcerek, mama jednego z uczniów.

Od 2019 r.  Bank Pekao S.A. organizuje dla swoich pracowników konkurs, który ma na celu niesienie pomocy i wsparcia lokalnym społecznościom. Wolontariusz dowolnej placówki lub oddziału banku, może zgłosić własny pomysł akcji charytatywnej, zaangażować w niego współpracowników, a następnie ubiegać się o grant na jego dofinansowanie. Ukoronowaniem konkursu jest realizacja zwycięskich projektów.

       Finałem realizacji projektu w naszej placówce był piknik integracyjny dla członków społeczności szkolnej, który zorganizowano dzięki pomocy wolontariuszy – członków Fundacji, nauczycieli oraz rodziców.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Katarzynie Czyż – Balcerek oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu.