KONKURS MŁODY POLIGLOTA

Finał VI edycji angielsko – niemieckiego konkursu „Młody Poliglota”.W dniu 27 lutego 2018r. (wtorek) w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu odbył się finał VI edycji Konkursu Angielsko – Niemieckiego MŁODY POLIGLOTA przeznaczonego dla uczniów 7 klas szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum z powiatów oświęcimskiego, bieruńsko – lędzińskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, pszczyńskiego, bielskiego oraz jaworznickiego. Patronat Honorowy nad konkursem objęli Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Zbigniew Starzec – Starosta Oświęcimski, którzy podobnie jak w latach ubiegłych ufundowali cenne nagrody O godzinie 10.00, 105 uczniów przystąpiło do pisania testu finałowego, obejmującego zadania z zakresu rozumienia tekstu słuchanego, rozumienia tekstu czytanego, znajomości środków językowych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych w językach angielskim i niemieckim. Test trwał 90 minut. Naszą szkołę reprezentowali: Natalia Waliczek z kl. II gimn. oraz Alekasandra Waliczek i Michał Wilczak z klasy III gimn. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki!
Agnieszka Kolasa