KONKURS PLASTYCZNY- BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, BO O ZDROWIE DBAMY

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym upowszechnianych poprzez projekt „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej, w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym popularyzowane w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.
SZS w Bobrku reprezentują uczennice klasy VII : Zuzanna Lichota i Łucja Wilczak wraz z opiekunem  Ł. Jagodą.