KONKURS PLASTYCZNY „LUBIĘ SMOKI”

28 maja 2024 roku o godzinie 17:00 w Oświęcimskim Centrum Kultury zostanie podsumowany XIV Konkurs Plastyczny „Lubię smoki”, adresowany do uczestników w wieku 10-19 lat mieszkających lub uczących się na terenie powiatu oświęcimskiego.

Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku w konkursie reprezentują uczennice klasy 6 Anna Likus oraz Karina Koziara wraz z opiekunem p. Łukaszem Jagodą.

Konkurs służy poznaniu baśni, legend i mitów z różnych regionów świata, zachęceniu do poszukiwań opisów fantastycznych stworów w literaturze światowej, a także rozwijaniu twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży.

„Lubię smoki” mają charakter indywidualny, a każdy z jego uczestników mógł złożyć maksymalnie 2 prace plastyczne. Czekamy na wyniki konkursu.