KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY- PATRON NASZEJ SZKOŁY

Na kartach kroniki szkoły upamiętniającej najważniejsze wydarzenia z życia naszej małej społeczności pod datą  25 marca 2000 roku znajdziemy zapis informujący o podwójnej uroczystości, którą przygotowano z okazji nadania imienia Kardynała Adama Stefana Sapiehy szkole w Bobrku oraz oddania do użytku nowej sali gimnastycznej. W tym dniu także, podczas mszy świętej odprawionej w naszym kościele parafialnym, został poświęcony pierwszy sztandar szkoły.

Warto wspomnieć, że honorowym gościem uroczystości był książę Michał Sapieha, bratanek Adama Stefana Sapiehy oraz jego kuzynka, Maria Osterwa-Czekaj. Przedstawiciele rodu Sapiehów zarządzali kluczem bobreckim i na trwale wpisali się w historię naszej małej ojczyzny.

       Trzeba także pamiętać, że inspiracją i motywem do podjęcia działań związanych ze zmianą patrona szkoły były słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do ojczyzny, w czerwcu 1999 roku. Podczas spotkania z młodzieżą zgromadzoną przed rezydencją na ulicy Franciszkańskiej Jan Paweł II powiedział: „(…) jestem tu na Franciszkańskiej. Tu otrzymałem sakrament kapłaństwa z rąk niezapomnianego Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy (…). Tutaj stoi pomnik kardynała, przed Franciszkanami. Książę Niezłomny. A ja mam jeszcze
w pamięci jego twarz, jego rysy, jego słowa, jego powiedzenia (…). Ale jest niezapomniany. Był przez to wielki, był Księciem Niezłomnym w czasie okupacji. Lata płyną naprzód, już wielu nie pamięta Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają tak jak ja, mają obowiązek przypominać, aby ta wielkość trwała i tworzyła przyszłość narodu i Kościoła na tej polskiej
ziemi.”

         Zaplanowane w ubiegłym roku obchody rocznicy otrzymania nowego patrona nie mogły się odbyć ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkole.

Społeczność szkolna nie zapomniała o doniosłych wydarzeniach, które miały miejsce ponad dwadzieścia lat temu. W marcu tego roku uczniowie przystąpili do działań projektowych, które miały na celu poszerzenie wiedzy na temat dokonań „niezwykłego syna swojej ojczyzny”, Adama Stefana Sapiehy, kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku wobec dokonań minionych pokoleń. Dzięki przyjrzeniu się działalności wielkiego, zasłużonego Polaka kształtowali również postawę przywiązania do wartości, których patron naszej szkoły był uosobieniem, takich jak: wolność, odwaga, honor, miłość do ojczyzny i bliźnich, poświęcenie dla innych, oddanie
i bezinteresowna pomoc. Młodzi ludzie pogłębiali swoją wiedzę historyczną na temat przełomowych wydarzeń w życiu naszego narodu i odkrywali tajemnice związane z wszechstronną działalnością kardynała Sapiehy w trudnych dla nas momentach dziejowych. Doskonalili umiejętność wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach. Przystępujący do działań projektowych członkowie naszej szkolnej społeczności otrzymali wskazówki, do jakich materiałów mogą się odwołać w swoich pracach. Uczniowie z klas młodszych wykonali prace plastyczne – portrety patrona szkoły, wykorzystując różnorodne techniki artystyczne. Uczniowie
z klas starszych przygotowywali prace w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej na jeden
z wybranych tematów: Dlaczego Książę Niezłomny? – działalność kardynała Adama Stefana Sapiehy w okresie I, II wojny światowej oraz w czasach reżimu komunistycznego; Śladami życia i działalności Adama Stefana Sapiehy – przewodnik po miejscach z nim związanych.

      Opracowanie przez uczniów zagadnień tematycznych pozwoliło im zrozumieć znaczenie postaw odwagi, poświęcenia na rzecz innych, nieugiętości charakteru również w czasach współczesnych. Odkrywając tajemnice z przeszłości, uczestnicy działań projektowych mogli się przekonać, że wybrany przed laty patron szkoły jest również patronem na dziś, może stanowić wzór do naśladowania, wypełnić przestrzeń autorytetów moralnych, których tak bardzo potrzebuje współczesne młode pokolenie.

      Na zakończenie warto przytoczyć słowa wypowiedziane przez kardynała Franciszka Macharskiego podczas kazania w trakcie mszy świętej poprzedzającej szkolne uroczystości,
w marcu 2000 roku.  W wygłoszonej homilii padły słowa: „(…) Ja mieszkam w Jego domu, ja żyję wśród tego, co on stworzył. (…) To jest tajemnica człowieka, któremu na imię Adam Stefan, tajemnica człowieka, który siebie potrafił oddać temu Chrystusowi i Bogu – Człowiekowi (…). Jeśliście go wzięli do swojej szkoły, a poprzez szkołę wzięliście go znowu jako przewodnika (…). Jeśliście go wzięli do swojej szkoły za przewodnika, to ze względu na to, żeby szkoła, która jest przewodnikiem była nim i dla następnego pokolenia i później. (…) Był prawdziwym obrońcą, obrońcą człowieka, obrońcą społeczności. Po to żył, żeby człowiek żył i godnie żył. (…) A książę wtedy, kiedy się decydowały losy świata, w czasie I wojny, patrząc na ten świat, widział przede wszystkim biednych, nieszczęśliwych, samotnych, młodych, kalekich, inwalidów, ofiary wojny, pogorzelców, wypędzonych i dzieci (…)”.

        Zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanymi przez uczniów pracami, do przyjrzenia się tajemnicy niezłomnego kardynała, patrona naszej szkoły. Niech chwile wzruszenia
i refleksji pozostaną z nami na dłużej. Niech, jak mówił arcybiskup Karol Wojtyła: „Wciąż jeszcze przemawia do nas z portretów czy fotografii ten jedyny w swojej wyrazistości profil: orli nos, wysokie czoło, broda, usta, i oczy wyrażające stanowczość i siłę charakteru.”

kardynał Adam Stefan Sapieha

ADAM STEFAN SAPIEHA

prezentacje uczniów—> https://www.youtube.com/watch?v=O9NDVz1sbpM&t=20s