KWIECIEŃ- MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ

Kwiecień nazywany jest Miesiącem Pamięci Narodowej. W tym szczególnym czasie naszą pamięcią obejmujemy nie tylko jeńców wojennych zamordowanych na rozkaz władz sowieckich, przypominamy o rocznicy zbrodni katyńskiej, ale wspominamy także ofiary ludobójstwa i wszystkich walczących o wolność, upominających się o prawo do życia, godności i poszanowania praw niezbywalnych.

Wspominamy bohaterów Powstania w Getcie Warszawskim, którym składamy hołd wdzięczności symbolicznym żonkilem. 


Wołamy dzisiaj:
„NIGDY WIĘCEJ ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI!”