LEKCJA BIBLIOTECZNA KLASY PIERWSZEJ Z OKAZJI DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

Klasa I wzięła udział w lekcji bibliotecznej poświęconej Dniu Języka Ojczystego. Dzieci wysłuchały wiersza „Alfabet” Wandy Chotomskiej na podstawie, którego próbowały scharakteryzować  nasz – jak się okazało dosyć trudny język.

Brały udział w zabawie ruchowej wymyślając wyrazy na zadane przez kolegów literki, a także układały słowa z rozsypanek i ćwiczyły pisownię małych oraz dużych liter.

Uczniom pokazany został również słownik ortograficzny, z którego uczyli się korzystać. Na koniec wszyscy otrzymali wyprawkę czytelniczą dla pierwszaka „Pierwsze abecadło”.