MAJ- ROCZNICA WIELKICH MYŚLI

Konstytucja majowa, czyli Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku, przygotowywana w tajemnicy przez członków obozu patriotycznego, była odpowiedzią na potrzebę niezbędnych reform ustroju Rzeczypospolitej w sytuacji zagrożenia bytu państwowego kraju. Dawała nadzieję, że jeszcze nie wszystko stracone, przesądzone, pomimo klęski konfederacji barskiej i dokonania I rozbioru Polski. Na nowo rozpalała serca Polaków patriotycznym żarem, oświecała umysły nową ideą, zachęcała do zmian, wyzbycia się uprzedzeń, przywiązania do ograniczeń, które hamowały rozwój państwa.

Dzisiaj, zjednoczeni wspólną myślą, poczujmy siłę bycia razem, dajmy ponieść się radosnym uniesieniom towarzyszącym majowemu świętu. Trwanie w trudnej, niepewnej teraźniejszości niech nie przeszkadza nam w symboliczny sposób połączyć się z naszymi przodkami, którzy „cenili drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu …”.

Zapraszamy do włączenia się w obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i udziału w tegorocznej, jakże nietypowej, uroczystej akademii. Przypomnijmy sobie chwile, kiedy rok temu wszyscy razem wiwatowaliśmy na cześć majowej jutrzenki swobody z biało-czerwonymi chorągiewkami w dłoniach.

AKADEMIA—> https://www.youtube.com/watch?v=xPtiiRXoGVs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0rF8WIo5CslD6hR6DQBN3wbCGDejkobGYTn4MktlbsWOvFdIpGeivJhHU