MAŁY PATRIOTA

W środę 6 listopada klasy I-III wybrały się do Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Tam zwiedzały zamek oraz uczestniczyły w warsztatach. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z edukacją patriotyczną, historią polskich symboli narodowych, hymnem państwowym oraz oświęcimskim herbem i hejnałem.

Zajęciom towarzyszyła prezentacja oraz część plastyczna, podczas której uczniowie wykonali biało czerwone wianki, wojskowe czapki oraz ozdoby narodowe.