MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek to święto obchodzone corocznie 12 maja. Ustanowione zostało przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek na Kongresie w 1973 roku.

Pielęgniarstwo to nauka i sztuka, źródło inspiracji w trosce i służbie drugiemu człowiekowi, oparte na życzliwości, przyjaźni, lojalności, tolerancji i zwykłej ludzkiej dobroci” – tak opisał ten niezwykły zawód papież Jan Paweł II.

W tym roku, w bardzo trudnym czasie pandemii, szczególne doceniamy trud i poświęcenie. Dziś, z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, wszystkim wykonującym ten wyjątkowy zawód przesyłamy najserdeczniejsze podziękowania za pełną ofiarności pracę na rzecz pacjentów i ich rodzin, za cierpliwość, uśmiech, okazywane serce, towarzyszenie w chorobie i zdrowiu, za odpowiedzialność, zaangażowanie, po prostu za to że jesteście :)