MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.

Dlatego ludzie uczeni,

Którym za to należą się brawa,

Chcąc wielu dzieci los odmienić,

Spisali dla was mądre prawa…

„Prawa dziecka”- Janusz Korczak

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzony jest 20 listopada. Najważniejszym dokumentem jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska przyjęła tę Konwencję w 1991 roku.

Na zajęciach w przedszkolu dzieci poznawały swoje prawa, wspólnie z nauczycielkami wyjaśniały trudne słowa takie jak „tożsamość” czy „równouprawnienie”.  W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączył się także Samorząd Uczniowski, stworzona przez samorząd gazetka o prawach dziecka wisi na szkolnym korytarzu.