MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada przypada rocznica uchwalenia  Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku w trakcie XIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

20 listopada 1989, dokładnie 32 lata temu,  światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie wobec dzieci na świecie, uchwalając Konwencję o prawach dziecka. Jest to najważniejszy dokument dotyczący prawa dziecka. Od czasu powstania, Konwencja przyczyniła się do poprawy życia dzieci na całym świecie. Dzień rocznicy uchwalenia dokumentu jest co roku obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję 7 czerwca 1991 r.

Rocznica jest okazją do poznania bliżej tej tematyki, którą przybliżają między innymi Rzecznik Praw Dziecka, czy Unicef Polska.