MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI ZAGROŻENIA HAŁASEM

Hałas jest drugim, po zanieczyszczeniu powietrza, najpoważniejszym zagrożeniem środowiskowym dla zdrowia. Choć społeczeństwo przywiązuje dużą wagę do problematyki zanieczyszczenia środowiska i związanych z tym zagrożeń dla zdrowia, świadomość, że należy do nich również hałas jest stosunkowo niewielka.

Hałas towarzyszy społeczności szkolnej niemal cały czas, zwłaszcza w czasie przerw. Mając na uwadze jego szkodliwy wpływ na zdrowie dzieci i wszystkich pracowników szkoły podczas Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem, podjęliśmy w naszej szkole działania profilaktyczne mające na celu propagowanie walki z nadmiernym hałasem. W ramach obchodów tego dnia prosiliśmy wszystkich, aby mówić CICHO, a nawet SZEPTEM. W klasach odbyły się lekcje wychowawcze na temat zagrożeń jakie niesie za sobą nadmierna ekspozycja na hałas. Wśród dzieci najmłodszych dużym zainteresowaniem cieszyła się bajka: „O pajączku, który lubił ciszę”. Uczniowie brali tez udział w cichych zabawach ruchowych oraz tworzyli prace plastyczne.

Jak hałas wpływa na nasze zdrowie ?

Hałas – to nic innego jak drgania akustyczne o dużej intensywności , odbierane jako nieprzyjemne. 

Wpływ hałasu na zdrowie określa się na podstawie poziomu jego intensywności , którą mierzymy w decybelach (dB).

Przyjmuje się że:

– hałas poniżej 35 dB nie jest szkodliwy

– od 35 dB do 70 dB zaczyna się negatywny wpływ na układ nerwowy 

– przebywanie  w  trwającym stale hałasie o natężeniu 70-85 dB powoduje trwałe pogorszenie się słuchu.

– próg bólu wynosi ok. 120 dB 

– natężenie hałasu od 85 do 139 dB powoduje uszkodzenie słuchu

– hałas o natężeniu 130 dB – 150 dB generuje drgania niektórych organów wewnętrznych, co może prowadzić do poważnych uszkodzeń słuchu 

– ekspozycja na hałas o natężeniu powyżej 150 dB przez dłużej niż 5min. wywołuje paraliż organizmu , zaburzenie równowagi, stany lękowe, a także może skutkować depresją i różnymi chorobami psychicznymi.

Pomiary przeprowadzone w szkołach przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP) w kwietniu 2017r. wykazały poziomy dźwięku równe:

  • 75-88 dB(A) w sali sportowej (w zależności od charakteru zajęć),
  • 81-87 dB(A) na korytarzach,
  • 85-86 dB(A) w stołówce
  • i 79-81 dB(A) w świetlicach.

Zachęcamy do obejrzenia spotu pt. „Konsekwencje długotrwałego hałasu”: https://www.youtube.com/watch?v=g_UBKYVUya0