MIKOŁAJKI NA SPORTOWO

6 grudnia 2018r. w SZS w Bobrku nauczyciel wychowania fizycznego, pan Łukasz Jagoda, zorganizował „Mikołajki na sportowo”.

Klasy I i II SP uczestniczyły w lekcji wf-u „Z Mikołajem na sportowo”. Klasy IV, Va i Vb wzięły udział w „Mikołajkowych sztafetach sportowych”, a klasy starsze VI, VII, VIII i IIIG wzięły udział w „Mikołajkowym turnieju wiedzy i umiejętności sportowych”.

Wszyscy uczestnicy imprezy czuli się zwycięzcami i otrzymali drobne, słodkie upominki od Mikołaja.