NARODOWE CZYTANIE BALLADYNY

Akcja NARODOWE CZYTANIE organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólnym czytaniem Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Na dziewiąte Narodowe Czytanie Para Prezydencka – Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda – wybrała „Balladynę” Juliusza Słowackiego, której fragmenty odczytali 4 września 2020 r. uczniowie klasy VIII.
Ponadto uczestnicy akcji wysłuchali listu Prezydenta RP oraz krótkiej informacji o utworze, a dzięki nowoczesnym narzędziom komunikacji mieli okazję oglądać, słuchać i podziwiać przykłady dzieł twórców różnych dziedzin sztuki, dla których tragedia polskiego romantyka stała się źródłem inspiracji.

Narodowe czytanie w SZS w Bobrku—> https://www.youtube.com/watch?v=G0RpxR1NC70&feature=share&fbclid=IwAR3XPT4LhPk-Ss7sl_flXJ4AJRQfB43XXgCqPvyi5gnnx3kXsrIrc6LgGqw