NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

     

 1 marca 2022 r. obchodzony był w naszej szkole Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony  przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

„Żołnierze Wyklęci” byli najliczniejszą w Europie antykomunistyczną konspiracją zbrojną. Cechowali się męstwem, niezłomną postawą i przywiązaniem do tradycji niepodległościowych. Wielu z nich zginęło za swoje przekonania. Dzisiaj są oni dla wielu  Polaków wzorem postawy patriotycznej i obywatelskiej.
Z tej okazji uczniowie klas VIII A i VIII B przygotowali prezentacje multimedialne, plakaty, plansze poznawcze oraz zebrali  i uporządkowali informacje o zasłużonych bohaterach powojennego podziemia. Uczniowie klas młodszych mogli zapoznać się z przygotowanymi na ten temat gazetkami w szkole oraz zobaczyć na zajęciach  z języka polskiego lub historii jedną z prezentacji o „Żołnierzach Wyklętych”.

prezentacja—> Prezentacja -Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych