NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

  Obchodzone 1 marca święto ustanowione zostało „w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

W tym dniu upamiętniamy działaczy niepodległościowego podziemia antykomunistycznego, którzy swoją niezłomną postawą dali świadectwo niezwykłego męstwa, przywiązania do wartości
i tradycji patriotycznych, wyrażali zdecydowany sprzeciw wobec władzy komunistycznej i nowego, sowieckiego porządku. Wybór daty marcowego święta nie był przypadkowy, odwołuje się do wykonania wyroku śmierci na polskich oficerach, członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN,
z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim na czele. Uchwała sejmowa ustanawiająca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych została przyjęta w 55. rocznicę śmierci majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. 

       Żołnierze niezłomni nie złożyli broni po zakończeniu działań wojennych, ponieważ dla nich walka o wolną, niepodległą Polskę się nie skończyła. Nie zgadzali się na wprowadzenie stalinowskiego porządku w wyzwolonej spod niemieckiej okupacji ojczyźnie. Ostatni rozkaz dowódcy Armii Krajowej, generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, o rozwiązaniu AK  nie był sygnałem do poddania się, do odwrotu, tylko do trwania przy świętej sprawie, do dalszej pracy i działalności „w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą”.
W różnych oddziałach w zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tysięcy osób. Ostatni „żołnierz wyklęty”, Józef Franczak „Laluś”, zginął w 1963 r.

      Jak co roku uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przywracali pamięć o  działaczach antykomunistycznego podziemia niepodległościowego pod hasłem: „Bohaterowie niezłomni, żołnierze wyklęci – listy z przeszłości”. Starsi uczniowie zaangażowali się się w przygotowanie materiałów na gazetkę ścienną, dzięki czemu zachęcili młodszych do poznawania powojennych bohaterów. Na lekcjach historii uczniowie zapoznali się z działalnością wybranych żołnierzy niezłomnych, okolicznościami ich śmierci, posługiwali się terminologią, źródłami historycznymi, gromadzili informacje o postaciach. Poddawali głębszej refleksji niezłomną postawę żołnierzy w obliczu grożącego im i ojczyźnie niebezpieczeństwa. Uczniowie klasy V przygotowali okolicznościowe plakaty. Szóstoklasiści i siódmoklasiści w ramach działań projektowych przenosili się w czasie i redagowali krótkie listy z przeszłości adresowane do współczesnych. Zastanawiali się, co mogliby, co chcieliby przekazać im bohaterowie tamtych dni. Młodzi ludzie pogłębiali nie tylko wiedzę o trudnym okresie w naszej historii, ale przede wszystkim swoją świadomość narodową, kształtowali postawy patriotyczne. Zrozumieli, że w obliczu współczesnych zagrożeń nie możemy być zwolnieni z obowiązku odpowiedzialności za pozostawione nam dziedzictwo. Jesteśmy winni nie tylko zachować pamięć, ale musimy także podejmować działania odpowiadające na wezwania niezłomnych bohaterów, którzy w obliczu najcięższej próby zachowali się, jak należy. 

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi pracami uczniów naszej szkoły.