NASI UCZNIOWIE LAUREATAMI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU: „ILEŻ PIĘKNA I TAJEMNIC W MOIM REGIONIE!- MOJA OKOLICA NA SZLAKU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO MAŁOPOLSKI”

27 kwietnia 2022 r. wMuzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec odbyło się rozdanie nagród w wojewódzkim konkursie ,,Ileż piękna i tajemnic w moim regionie! – moja okolica na szlaku dziedzictwa kulturowego Małopolski”.

Laureatami konkursu z Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku zostali:

II grupa wiekowa (klasy VII-VIII):

II miejsce: Kacper Dul, SZS Bobrek / opiekun: Aleksandra Matusiak

III miejsce: Kacper Kantyka, SZS Bobrek / opiekun: Damian Łękawa

Laureaci otrzymali szereg atrakcyjnych nagród, przekazanych przez organizatorów oraz instytucje patronujące. Wzięli również udział w warsztatach przygotowanych przez pracowników Muzeum oraz zwiedzili skansen z przewodnikiem.

Celem konkursu, który  był adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa małopolskiego, było rozwijanie poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego regionu, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń. Umożliwił  uczestnikom rozwijanie kreatywności, wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji.

Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Oświęcimiu, partnerami – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Oświęcimiu oraz Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.
Patronat nad konkursem objęli Iwona Gibas – członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Andrzej Skrzypiński – Starosta Oświęcimski oraz Radosław Warzecha – wójt Gminy Babice.