NASZE HERBY

       

W ramach realizacji kolejnego zadania z innowacji „Chełmek- moja mała Ojczyzna” prowadzonej w klasie trzeciej, uczniowie wzięli udział w warsztatach w Bibliotece Publicznej w Chełmku. Zajęcia prowadzone były przez edukatorki z Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

W ich trakcie dzieci poznały legendy związane z Ziemią Oświęcimską i herbami okolicznych miast.  Wykonały herb swojej rodziny oraz bezbłędnie rozwiązały test wiedzy z historii regionu. Gotowe prace zostały wyeksponowane w galerii Biblioteki.