NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ!

Przystępując do Programu Edukacji Antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej mamy na celu ochronę dzieci przed skutkami tzw. „biernego palenia” poprzez podnoszenie ich wiedzy i asertywności w tym zakresie.

Ochrona młodych organizmów przed tytoniowym skażeniem musi stać się również celem rodziców oraz wszystkich przebywających w otoczeniu dzieci, dlatego zgodnym chórem wołają one: „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”. Nasz głos niech dotrze do wszystkich uzależnionych od papierosów, żeby uświadomić im, jak cenne jest zdrowie, które niszczy nałóg. Tracą zdrowie palacze, ale cierpią również wszyscy z ich najbliższego otoczenia. Dlatego dzieci z naszej szkoły nie palą papierosów i ostrzegają przed tym swoich kolegów. Apelują też do dorosłych, aby nie narażali swoich dzieci na utratę zdrowia. Wykonane plakaty uczą i dają do myślenia.