NIETYPOWA LEKCJA W LIBIĄSKIM CENTRUM KULTURY

Dnia 13 stycznia 2020r. uczniowie klas: VIa, VIb i VII wzięli udział w prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną pt. „W świecie gatunków filmowych” oraz projekcji filmu „Między nami kosmos”.

Nietypowa lekcja, która odbyła się w Libiąskim Centrum Kultury, miała pozwolić zrozumieć uczniom znaczenie pojęcia gatunku w odniesieniu do filmu, poznać gatunki filmowe i ich cechy oraz wdrożyć młodych widzów do estetycznego, pogłębionego, refleksyjnego odbioru dzieła filmowego.