NIOSĄCYM KAGANEK OŚWIATY, DZIĘKUJEMY.

Słowa, których inspiracją był tekst romantycznego wieszcza – Juliusza Słowackiego, stały się mottem przewodnim uroczystej akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej w dniu 12.10.2018r. 

Przyszli aktorzy z klasy III gimnazjum zabawnymi scenkami, piosenkami i tańcami wyrazili wdzięczność zaproszonym gościom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za trud, poświęcenie i troskę o dobro młodych ludzi. Podziękowali za to, że są uczeni, jak wspinać się na szczyt przeznaczenia.