NOWE KSIĄŻKI W JĘZYKU UKRAIŃSKIM W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Biblioteka szkolna otrzymała pakiet kilkunastu nowych książek w języku ukraińskim. Nasi uczniowie z Ukrainy mogą skorzystać z książek w swoim ojczystym języku.

Wszystko to dzięki Fundacji Powszechnego Czytania, która zajmuje się podnoszeniem poziomu czytelnictwa w Polsce. Jednak w obliczu wojny Fundacja chce wspierać ukraińskie dzieci, które znalazły schronienie w Polsce. Przekazała prawie 60.000 książek do ponad 400 bibliotek, świetlic i ośrodków pomocy.

Więcej informacji o działaniach Fundacji można znaleźć na stronie: https://fpc.org.pl/