OD OSZCZĘDZANIA DO INWESTOWANIA

Od oszczędzania do inwestowania- tak brzmiał temat zajęć, w których 12.12.2018r. wzięli udział uczniowie klasy 3gimnazjum i 8 szkoły podstawowej w ramach udziału w projekcie BAKCYL.

Lekcje przeprowadziła pracownica Banku Spółdzielczego ABS p. Marta Owsiany, która w formie wykładu interaktywnego z wykorzystaniem prezentacji Power Point, ćwiczeń i filmów edukacyjnych w przystępny sposób przybliżyła uczniom temat oszczędzania i bezpieczeństwa finansów. Dodatkowo uczniowie zdobyli też wiedzę na temat zawodów z branży bankowej oraz o tym jakie predyspozycje trzeba posiadać, aby te zawody wykonywać.
Projekt BAKCYL, przygotowywany przez Warszawski Instytut Bankowości, to przedsięwzięcie, którego celem jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany od 2013 roku.
Celem projektu jest wzrost wiedzy z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz umiejętności korzystania z usług finansowych wśród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, przy zaangażowaniu sektora bankowego, który potwierdza w ten sposób społeczną odpowiedzialność i troskę o edukację finansową młodego pokolenia Polaków.
Działania edukacyjne w ramach projektu BAKCYL
W ramach projektu BAKCYL realizowane są różne formy edukacyjne w szkołach:
cykl lekcji o finansach i bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni prowadzony przez wolontariuszy-bankowców,
konkursy wiedzy,
spotkania młodzieży z ekspertami bankowości.

Dziękujemy serdecznie pani Marcie Owsiany za interesujące i profesjonalnie przeprowadzone zajęcia.
Doradca zawodowy
Agnieszka Kolasa

Link do filmu o projekcie BAKCYL:https://youtu.be/6kXtoR7i0aE