OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada obchodzimy rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

„ Konwencja o prawach dziecka wyjaśnia kim są dzieci, jakie mają prawa i jakie obowiązki rządzący mają wobec nich. Wszystkie prawa są ze sobą powiązane, wszystkie są jednakowo ważne i nie można ich dzieciom odebrać.”

W tym radosnym dniu szczególnie myślimy o dzieciach i ich prawach, o poprawie ich dobrobytu. Niesie on przesłanie pomocy dla dzieci dyskryminowanych i tych, których prawa są łamane. Wiąże się z działaniami, które budują lepszy świat dla dzieci.

Uczniowie naszej szkoły już 18.11.2022 dołączyli do obchodów tego ważnego dnia. Obejrzeli filmiki o prawach dziecka i wykonali prace, które utworzyły piękna galerię. Wykonywali  także tarcze z hasłami o prawach dziecka. Powstała również gazetka przypominająca prawa dziecka.