OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ- ELIMINACJE GMINNE

5 kwietnia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Jego głównym celem jest popularyzowanie wśród młodych znajomości przepisów, zasad postępowania podczas pożaru, historii i tradycji strażackiej, a także umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym.

Eliminacje na szczeblu gminnym zostały przeprowadzone w formie pisemnej dla dwóch grup wiekowych: dla klas 1-4 oraz klas 5-8. Zadaniem uczestników było napisanie testu składającego się z 25 pytań a następnie udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytania przed komisją. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: z klasy III-Dominik Puchała i Wojciech Pietrzak, z klasy V-Gabryś Pawlik, z klasy VI-Robert Bebak, Kuba Maroszek, Wiktor Kuc i z klasy VIII-Jan Ławczys.

W wyniku zaciętej rywalizacji w pierwszej grupie wiekowej I miejsce zdobył z maksymalną liczbą punktów Wojciech Pietrzak, który będzie reprezentował szkołę na etapie powiatowym, a na III miejscu uplasował się Dominik Puchała.

Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Prezesa OSP Chełmek pamiątkowe dyplomy oraz medale, a zdobywcy czołowych miejsc statuetki i nagrody rzeczowe ufundowane przez OSP Chełmek.

Wszystkim uczestnikom  gratulujemy, a zwycięzcy życzymy powodzenia w kolejnym etapie.