OLIMPIADA ZDROWIA PCK

Olimpiada Zdrowia PCK to konkurs, którego celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne. Dzięki olimpiadzie młodzi ludzie mogą nie tylko wykazać się wiedzą na temat szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, ale także wprowadzać modelowe działania w swojej lokalnej społeczności. Dodatkowo wykształcamy w uczestnikach umiejętność mobilizacji środowisk szkolnych i lokalnych na rzecz ważnych społecznie celów. Konkurs składa się z czterech etapów szkolnego, rejonowego (powiatowego), okręgowego (wojewódzkiego) i finału. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, a także przeciwdziałaniem marnowaniu żywności i surowców. Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej społeczności szkolnej i lokalnej akcję prozdrowotną – promującą zdrowy styl życia, która jest prezentowana I oceniana podczas etapu okręgowego i ogólnopolskiego.

W tym roku szkolnym podczas etapu rejonowego odbywającego się 24.04.2023r. w Wadowicach  naszą szkołę reprezentował zwycięzca etapu szkolnego, uczeń klasy 8 Kasjan Cichocki.

Kasjan podczas etapu rejonowego zajął wyśmienite 1 miejsce i będzie reprezentował powiat oświęcimski  podczas etapu wojewódzkiego w Krakowie 19 maja w kategorii szkół podstawowych. 

Gratuluję i życzę powodzenia w dalszej rywalizacji.
Opiekun SK PCK Agnieszka Kolasa