PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Pasuję cię na rycerza książek, mianuję ich przyjacielem”

W miniony piątek uczniowie klasy pierwszej brali udział w szczególnej lekcji bibliotecznej, podczas której poznali najważniejsze zasady funkcjonowania biblioteki i wypożyczania książek.

Była to też świetna okazja do zapoznania się z księgozbiorem szkolnej biblioteki. Głównym elementem spotkania było uroczyste ślubowanie-

My, uczniowie pierwszej klasy uroczyście przyrzekamy,

że będziemy książki kochać, krzywdy zrobić im nie damy.

Wszystkich wskazówek i rad książek

będziemy słuchać z uwagą,

obowiązki czytelnika, traktować z wielką powagą.

Po złożeniu przyrzeczenia i pasowaniu na czytelnika, każdy uczeń mógł obejrzeć własną kartę biblioteczną oraz wypożyczyć swoją pierwszą książkę. Droga do pięknego świata książek została oficjalnie otwarta.