PIEŚŃ DLA NIEPODLEGŁEJ- KONCERT PATRIOTYCZNY W BOBRKU

Dnia 15.11.2019 r. w sali Domu Ludowego w Bobrku odbył się koncert pieśni patriotycznych zorganizowany z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość została przygotowana przez Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Kreacja.

Koncert patriotyczny uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP – Marek Sowa, Burmistrz Chełmka – Andrzej Saternus, Sekretarz UM w Chełmku – Janina Świerz, radni Rady Miejskiej w Chełmku, Sołtys wsi Bobrek – Helena Szewczyk, członkowie Rady Sołeckiej, dyrektorzy szkół. Na uroczystość licznie przybyli także rodzice, nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkoły w Bobrku oraz mieszkańcy wsi.

Uczestnicy zostali zaproszeni do odbycia niezwykłej podróży przez nasze dzieje z pieśnią, co uszła cało. Pieśni, które przetrwały w pamięci zbiorowej, w pamięci pokoleń, wzbudzające uczucia patriotyczne, towarzyszące Polakom w dniach chwały i w chwilach trwogi, w czasach krwi i pożogi, stały się przewodnikami na trudnych szlakach wiodących ku wolności
i niepodległości. Zgromadzona w sali publiczność obejrzała krótki film prezentujący najważniejsze wydarzenia z naszej historii, od czasów Mieszka do odzyskania niepodległości w 1918 roku, uzupełnione poetycką i muzyczną ilustracją („Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Polskie drogi do wolności”).

Przybyli na uroczystość wysłuchali okolicznościowych pieśni patriotycznych związanych z okresem I i II wojny światowej oraz odwołujących się do historii najnowszej w wykonaniu uczniów, absolwentów oraz nauczycieli SZS w Bobrku. Podniosły nastrój, wzruszenie udzieliły się wszystkim, którzy podziwiali talenty wokalne solistów i często zaskakujące, nowatorskie interpretacje znanych utworów. Publiczność, odkrywająca różne znaczenia słowa „wolność” dzięki refleksyjnym tekstom odpowiednio dobranych pieśni, nagrodziła wykonawców gromkimi brawami.

Po występie wokalnym Burmistrz Chełmka oraz dyrektor szkoły Radosław Gąska złożyli pani Joannie Krzyżak zasłużone gratulacje i serdeczne podziękowania za przygotowanie wspaniałego koncertu, prawdziwej uczty dla duszy oraz dostarczenie niezapomnianych przeżyć podczas niezwykłej lekcji patriotyzmu. W obecności wszystkich zebranych dyrektor przekazał odchodzącej na emeryturę nauczycielce słowa ogromnej wdzięczności za rozwijanie talentów artystycznych, pasji uczniów, promowanie szkoły oraz długoletnią pracę zawodową – 39 lat stażu.

Na zakończenie uroczystości na scenie zaprezentowały się panie z zespołu śpiewaczego „Bobrowianki”. Tworząc swoim występem most międzypokoleniowy, udowodniły, że wszyscy, bez względu na wiek, wyrażamy te same uczucia miłości i przywiązania do swojego kraju ojczystego.