POCZTÓWKA Z BOBRKA

Tematyka majowych zajęć w przedszkolu związana jest z promowaniem wartości patriotycznych oraz poszerzaniem wiedzy o swojej miejscowości, regionie i kraju. Zadaniem dzieci z zerówki było narysowanie pocztówki, przedstawiającej ciekawe miejsce w Bobrku. Dziękujemy za wysłanie zdjęć.