PRACOWNIA NA MIARĘ XXI WIEKU

Nauczyciele Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku będą mieli możliwość przygotowania uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji    poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki oddanej do użytku 18.02.2019 r. nowoczesnej pracowni językowo – informatycznej. Pieniądze na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano z funduszu sołeckiego – 32, 800 zł, natomiast pozostałą część kosztów stanowiły środki własne – 25 tys. zł. Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Burmistrzowi Chełmka -Panu Andrzejowi Saternusowi, Przewodniczącemu Rady Sołeckiej – Panu Markowi Idzikowi
oraz Członkom Rady Sołeckiej w Bobrku za wsparcie naszej inicjatywy. Pracownia na pewno dobrze przysłuży się uczniom naszej szkoły i pozwoli na zdobywanie przez nich ważnych w codziennym życiu i pracy zawodowej kompetencji.

 

                                                                                                           Dyrektor SZS Bobrek
                                                                                                               Radosław Gąska