PRÓBNA EWAKUACJA

26 października 2022 roku odbyła się próbna ewakuacja wszystkich osób znajdujących się
w budynkach Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku.

Po sygnale dźwiękowym w postaci – 3 długich dzwonków dzieci, uczniowie,  nauczyciele oraz pozostali pracownicy opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki – boisko szkolne. Nauczyciele na podstawie dziennika przekazali dyrektorowi szkoły, prowadzącemu akcję ewakuacyjną, raport o stanie liczebności grup przedszkolnych i klas.

Podczas ćwiczeń obecni byli strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrku, którzy nadzorowali i pomagali w sprawnej i szybkiej ewakuacji.

Działania miały na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z zagrożonych budynków. Głównym celem próbnej ewakuacji było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.