PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar B, Samorządowy Zespół Szkół im. Kard. A. S. Sapiehy w Bobrku otrzymał dofinansowanie
ze środków PFRON na wykonanie zadania: „Modernizacja pochylni oraz ciągów komunikacyjnych prowadzących do pochylni w budynku Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. A. S. Sapiehy w Bobrku 32-661, ul. Nadwiślańska 9.”

Koszt wykonanych prac wyniósł 28.321,19 zł brutto w rozbiciu na:

  • finasowanie ze środków PFRON – 9.912,42 zł
  • finasowanie ze środków własnych – 18.408,77 zł

Przeprowadzone prace polegały na remonciepokrycia podłogowegow części budynku szkoły. Wopisanych w projekcie ciągach komunikacyjnych i pochylni wymieniono istniejącą nawierzchnię na płytki antypoślizgowe. Wykonane prace modernizacyjne poprawiąstantechniczny nawierzchni oraz zapewnią osobom niepełnosprawnym możliwość bezpiecznego dostępu do budynku.