PROJEKT ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM

W lutym i w marcu realizowano projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”, którego celem było pokazanie dzieciom zależności między sposobem odżywiania i aktywnością fizyczną, a stanem zdrowia i samopoczuciem.

Zapoznano dzieci z produktami służącymi zdrowiu i produktami niewskazanymi do spożycia. Uczono dzieci dokonywania właściwych wyborów żywieniowych i odpowiedzialności za to, co jedzą. Zachęcano dzieci do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Wyznaczono w szkole strefę aktywności, w której organizowano zabawy w czasie przerw.