PRZEDSTAWICIELE PZ nr 4 SZKÓŁ EKONOMICZNO- GASTRONOMICZNYCH W OŚWIĘCIMIU Z WIZYTĄ W NASZEJ SZKOLE

W środę 02.03.2022r. klasy 8 odwiedzili nauczyciele z PZnr4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu, aby zapoznać ich z ofertą edukacyjną szkoły w roku szkolnym 2022/2023.

Uczniowie dowiedzieli się m. in. jakie kierunki kształcenia i w jakich klasach oferuje szkoła, jak długo trwa nauka, jakie jest zaplecze szkoły,  jakie wykształcenie i możliwości zawodowe uzyskuje absolwent poszczególnych klas, jakie są wymagania stawiane kandydatom oraz jak wygląda proces rekrutacji. Uczniowie mogli także uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

https://www.pz4seg.pl/index.php/kierunki-ksztalcenia/rekrutacja-absolwenci-szkoly-podstawowej?fbclid=IwAR0qunmXquolUm56NPZAs4lRcV3JYfwY4JmEyuBpgSVftiHtzOJoxtPfkuo