ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W tym roku obchodzimy 81 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej będącej dla Polaków symbolem bezlitosnej okupacji ze strony Sowieckiej i cierpienia jakiego naród Polski zaznał w czasie II wojny światowej.

17 września 1939 roku Polska broniąca się przed Niemcami została zaatakowana przez ZSRR. Agresja ta była konsekwencją paktu Ribbentrop-Mołotow, zawartego 23 sierpnia 1939 roku pomiędzy obiema państwami.

Zbrodnia uznana jest za zbrodnię przeciwko ludzkości i pokojowi. Sowieckie NKWD wykonało ją rozstrzeliwując ponad 20 tys. obywateli Polski (w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji) na mocy decyzji najwyższych władz sowieckich. Egzekucji dokonywano przed strzał w tył głowy.

Obywateli Polscy wzięci do niewoli we wrześniu 1939 przez Armię Czerwoną zostali przekazani NKWD. Osadzono ich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

2 marca 1940 roku Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR (szef NKWD) – Ławrientij Beria skierował do Józefa Stalina notatkę, w której napisał, że polscy jeńcy wojenni stanowią zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy sowieckiej, stwierdził, że NKWD ZSRR uważa za uzasadnione:

  • rozstrzelanie 14,7 tys. jeńców i 11 tys. więźniów, bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia,
  • zlecenie rozpatrzenia spraw i podejmowania decyzji trójce NKWD w składzie: Wsiewołod Mierkułow, Bogdan Kobułow (wpisany odręcznie zamiast skreślonego nazwiska najprawdopodobniej Berii otwierającego wykaz), Leonid Basztakow.

Notatka została potwierdzona podpisem Stalina.

22 marca 1940 roku Beria wydał tajny rozkaz nr 00350 „O rozładowaniu więzień NKWD USRR i BSRR” – w tych więzieniach przetrzymywano głównie obywateli polskich. 3 kwietnia 1940 roku z obozu w Kozielsku wyruszył pierwszy transport jeńców kierowanych na egzekucję do Katynia.

W Katyniu wymordowano ok. 4400 jeńców z obozu w Kozielsku. Ofiarom krępowano ręce z tyłu głowy i zabijano nad masowymi grobami strzałem w tył głowy.

W Charkowie zabito ok. 3800 jeńców z obozu w Starobielsku. Skazanym również wiązano ręce i rozstrzeliwano w bezokiennych pomieszczeniach piwnic więzienia NKWD.

W Twerze zamordowano ok. 6300 jeńców z Ostaszkowa. Zwłoki grzebano w masowych grobach w Miednoje.

Z tych trzech obozów ocalało łącznie 395 więźniów wywiezionych do obozu w Juchnowie, a następnie Griazowcu.