ROK 2023 ROKIEM WOJCIECHA KORFANTEGO

„ Niech pamięć o tym wspaniałym człowieku – Ślązaku, Polaku i Europejczyku – będzie zawsze żywa oraz niech stanowi on wzór dla nas i przyszłych pokoleń” – głosi uchwała Sejmu.

„Zasługę mojego uświadomienia narodowego przypisać muszę moim hakatystycznym profesorom w gimnazjum w Katowicach, którzy zohydzaniem wszystkiego co polskie i co katolickie wzbudzili we mnie ciekawość do książki polskiej, z której pragnąłem się dowiedzieć, czym jest ten lżony i poniżany naród, którego językiem w mojej rodzinie mówiłem.”
W. Korfanty

Wojciech Korfanty  (20 kwietnia 1872 – 17 sierpnia 1939) był polskim działaczem niepodległościowym oraz narodowym związanym z ruchem chrześcijańskiej demokracji. W szczególności zaangażowany był w polityczne samostanowienie Górnego Śląska w ramach Rzeczpospolitej. 20 kwietnia 2023 roku przypada 150. rocznica urodzin Wojciecha Korfantego, jednego z ojców naszej niepodległości, wielkiego syna śląskiej ziemi, na stałe związanego z chrześcijańską demokracją wybitnego polityka, myśliciela społecznego i publicysty.