ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW Z OKAZJI DNIA DZIECKA I DNIA SPORTU

W konkursie plastycznym z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu zorganizowanym dla uczniów klas V-VIII wyróżniono:

I miejsce– Kamila Buchwald kl. VIa
II miejsce– Alicja Kaczmarczyk kl. VIb
III miejsce– Joanna Ławczys kl. VIb, Maciej Bebak kl. VII
Wyróżnienia– Martyna Mańka kl. VII, Igor Wrzesień kl. V, Robert Subel kl. V

W quizie sportowym wyłoniono (wg loginów uczestników):

I miejsce– M.M.
II miejsce– Nicola L (NL)
III miejsce– Alan**

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM OBU KONKURSÓW SERDECZNIE DZIĘKUJĘ !!!

Organizator: SKS- Ł. Jagoda