ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Wśród wielu uśmiechniętych uczniów jest dziś 22 poważnych pierwszoklasistów, którzy
z wielkim przejęciem ślubowali, że będą dobrymi członkami naszej małej szkolnej społeczności.
Witamy ich serdecznie i obiecujemy przyjaźń na każdy dzień całego roku szkolnego.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego serdecznie zwrócił się do swoich najmłodszych
kolegów: „Od momentu wejścia w szkolne progi tworzycie razem z nami wielka szkolną rodzinę”,
dlatego jak w każdej rodzinie, możemy liczyć na siebie nawzajem.
Pierwszoklasiści cichutko zapukali do naszych serc i chwalili się, że każdy już „samodzielny i bez
mamy” oraz prosili: „moim druhem zostać chciej”. Wszyscy zgodnym chórem odpowiadamy:

Witajcie! Jesteśmy z Wami!