SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

W Samorządowy Zespole Szkół w Bobrku kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną  z bezpieczeństwem dzieci.

W ramach edukacji w tym kierunku, 9 września uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolaki uczestniczyli w spotkaniu z policjantami z komisariatu w Chełmku. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły  i poza szkołą. Goście omówili zasady poruszania się po ulicy i chodniku oraz prawidłowym zachowaniu na przejściach dla pieszych. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.