SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023

W poniedziałek 2 października odbyła się akcja „Sprzątanie świata”, w której wzięli udział uczniowie klas I-VII wraz z nauczycielami.

Klasy I-III sprzątały teren wokół szkoły, klasa IV i V ulice: Ogrodową, Polną i Długą w stronę placu zabaw, a klasa VI i VII ulicę Dębową w stronę kościoła.