STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Mając na uwadze szeroko pojęte dobro dzieci i uczniów oraz stosując się do wytycznych Nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego z dnia 28 lipca 2023 r. w Samorządowym Zespole Szkół w Bobrku zostały opracowane „Standardy Ochrony Małoletnich”.

Jest to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko oraz stanowią zabezpieczenia praw małoletnich, bo nikomu nie nadano prawa upoważniającego do krzywdzenia innych.

„Standardy Ochrony Małoletnich” są promowane wśród całego personelu, rodziców, dzieci przedszkolnych oraz uczniów uczęszczających do placówki. Wszyscy zapoznali się ze Standardami poprzez działania edukacyjne i informacyjne.