STYPENDIA I DYPLOMY DLA WYRÓŻNIONYCH UCZNIÓW

15 lutego, na szkolnym apelu wyróżnieni uczniowie, otrzymali z rąk dyrektora dyplomy- stypednia za wyniki w nauce za I okres.  Dyplomy otrzymali także laureaci Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus. Matematyka Plus, a także uczniowie klasy VII, VIII i IIIG, którzy brali udział w konkursie w ramach projektu Erlebnisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę“.

STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE OTRZYMALI:

Weronika Dubiel, Joanna Ławczys, Jan Ławczys, Kacper Kantyka i Jakub Idzik.

LAUREACI OLIMPIADY WIEDZY ARCHIMEDES PLUS. MATEMATYKA PLUS:

Bartosz Hurbol- laureat I stopnia

Kacper Kantyka- laureat I stopnia

Hubert Chałupka- laureat V stopnia

Jan Ławczys- laureat V stopnia.