STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE

Stypendia za wyniki w nauce za I okres roku szkolnego 2022/2023 otrzymały trzy uczennice szkoły podstawowej:

Maria Szostek z klasy IV
Małgorzata Szostek z klasy IV
Angelika Piekorz z klasy V